Skip to main content

Klubový deň ZSVTS

Dovoľujeme si Vás pozvať na Klubový deň ZSVTS, ktorý sa bude konať 7. septembra 2022 na v sídle ZSVTS v Bratislave, Koceľova 15, 815 94 Bratislava o 13:00hod.

Bude venovaný Rastúcemu skladaciemu bicyklu SHARVAN – cesta z Prešova do Dubaja a späť.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo na sekretariáte ZSVTS na telefónnom čísle: +421 2 5020 7649 alebo na E-mail: zsvts@zsvts.sk