Skip to main content

5. KLUBOVÝ DEŇ ZSVTS

Dovoľujeme si Vás pozvať na Klubový deň ZSVTS,

ktorý sa bude konať 28. júna 2022 na FVT TUKE v Prešove, Bayerova ulica č.1 o 10,00.

Bude venovaný Rastúcemu skladaciemu bicyklu SHARVAN – cesta z Prešova do Dubaja a späť

Prosím Vaše prihlásenie vykonajte do 24.6.2022 na sekretariát ZSVTS (zsvts@zsvts.sk)

5. Klubový deň ZSVTS

Na základe dohody medzi Fakultou výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove (FVT TUKE), ZSVTS a spoločnosťou CEO Project M1, s.r.o. sa v Prešove na FVT TUKE, Bayerova ulica č.1,  dňa 28. júna 2022 uskutočnil 5. Klubový deň ZSVTS. Podujatie otvoril zástupca hostiteľskej inštitúcie – FVT TUKE pán prof. Jozef Zajac, dekan fakulkty. Vyzdvihol iniciatívu i technický progres pri vývoji skôladacieho bicykla Sharvan, ktorý bude prezentovaný. Za ZSVTS sa prítomným prihovoril Ing. Pavol Radič, PhD., EUR ING, viceprezident ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie. V rámci príhovoru odovzdal prof. Zajacovi ocenenie Propagátor vedy a techniky, ktoré mu udelil ZSVTS.

Za vedenie fakulty sa podujatia zúčastnili títo reprezentanti:

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., dekan

doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., prodekan pre zahraničie a mobility

 prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy

doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD., prodekan pre vzdelávanie

prof. Ing. Michal Hatala, PhD., prodekan pre vedu a výskum

Svetlana Radchenko, PhD., tajomníčka

Za ZSVTS sa zúčastnili:

Ing. Pavol Radič, PhD., EUR ING, viceprezident ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie

Ing. Ivan Janáč, riaditeľ ZSVTS

Zuzana Podlipová, tajomníčka ZSVTS

Jozef Krajčovič, vedúci úseku vedy a techniky

Hlavným bodom programu bola prezentácia Rastúci skladací bicykel SHARVAN – cesta z Prešova do Dubaja a späť. Jej autorom, otcom myšlienky i prednášateľom bolIng. Dušan Manduľák, PhD., absolvent FVT TUKE a súčasne konateľ spoločnosti CEO Project M1 s.r.o., ktorá vyvinula a vyrába predmetný bicykel. V rámci diskusie prítomných zaujímala stabilita bicykla, jeho jazdné vlastnosti, v neposlednom rade cena, tiež spôsoby využitia, materiálové zabezpečenie i marketing. Viac informácií o predmetnom bicykli poskytuje webová stránka https://sharvan.bike

Na záver podujatia pán Zajac, dekan fakulty,  poďakoval prednášateľovi za jeho prezentáciu, prítomným za aktívnu účasť. Vyjadril presvedčenie, že Slovensko má veľa umných a šikovnýc ľudí, ktorí dokážu vymyslieť a pripraviť ďalšie úpodbné projekty, ktoré budú využívať domácich výrobcov, a teda prispejú k ďalšej zamestanosti  propagácii našich technických univerzít.

Na obr. zľava: Ing. D. Manduľák, Prof. Jozef Zajac, Ing. P. Radič