Skip to main content

Implementácia Inteligentného manažmentu železničnej kapacity (TTR) v Slovenskej republike

Implementácia Inteligentného manažmentu železničnej kapacity (TTR) v Slovenskej republike


25. mája 2022

Podujatie sa uskutoční dňa 25. mája 2022 v budove GR ŽSR, Klemensova 8.Bratislava. Začiatok 15.30 hod.

View full calendar