Skip to main content

Medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave VOD 2022

Medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave VOD 2022 sa koná pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala.

Konferencia sa koná 10.-11.10.2022 od 8:00 v hoteli Saffron v Bratislave.

Záväzná prihláška