Skip to main content

Možnosti rozvoja dopravy v kontexte s vládnym programom

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS Vás pozýva na Vás pozýva na prednášku Ing. Rastislava  CENKÝHO, generálneho riaditeľa sekcie stratégie dopravy, Ministerstvo dopravy a výstavby SR na tému

Možnosti rozvoja dopravy v kontexte s vládnym programom

Prednáška sa uskutoční dňa  31. januára  2024  (streda) od 15.30hod. v budove GR ŽSR Bratislava , Klemensova  8.