Skip to main content

Návšteva delegácie Všečínskej asociácie pre vedu a techniku

Na pozvanie Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) zavítala na Slovensko v dňoch 23.-27. júna 2011 delegácia vysokých predstaviteľov Všečínskej asociácie pre vedu a techniku (CAST). Spolupráca týchto národných organizácií, ktorých poslaním je popularizácia vedy a techniky a podpora medzinárodnej spolupráce na tomto poli, sa úspešne rozvíja od roku 1994, kedy bola podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci. Tento rok prišli predstavitelia CAST s ponukami na spoluprácu s odborníkmi zo Slovenska pri riešení konkrétnych projektov týkajúcich sa využitia obnoviteľných zdrojov energie, environmentálnych problémov v poľnohospodárstve, a výroby a spracovania potravín. Dňa 24. júna sa konalo spoločné zasadanie obidvoch delegácií, na ktorom vedúci delegácií, pán Mengxin Sun (námestník riaditeľa oddelenia medzinárodných vzťahov CAST) a prof. Ing. Dušan Petráš, PhD (prezident ZSVTS), informovali o aktuálnej situácii v obidvoch organizáciách. Výsledkom ďalších rokovaní bol dohovor o postupe ako premeniť iniciatívy čínskej strany na konkrétny program spolupráce a ako vytvoriť účinné spojenie tímov odborníkov pre obojstanne výhodnú spoluprácu. V diskusiách pokračovali delegácie na spoločnom slávnostnom obede, po ktorom si čínski hostia prehliadli zbierky Slovenskej národnej galérie a Slovenského národného múzea.

Pripravil: Ing. Robert Brežný, PhD.