Skip to main content

Domáca a zahraničná spolupráca

DOMÁCE DOHODY ZSVTS

Partnerská organizácia v SR Dátum podpisu dohody
Ministerstvo životného prostredia SR 1.3.2002
Asociácia zámestnávateľských zväzov
a združení v SR
9.4.2002
Matica slovenská 17.5.1995
Slovenská akadémia vied 23.8.1995
Slovenský živnostenský zväz 23.1.2002
Konfederácia odborových zväzov 18.5.2006
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 12.9.2003
Centrum voľného času I 20.6.2006
Asociácia slovenských chemických a farmaceutických spoločností 30.6.2008
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých 9.12.2011
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 9.11.2012
Asociácia pre mládež, vedu a techniku 4.1.2013
Centrum vedecko-technických informácií SR 8.1.2013
Slovenský syndikát novinárov 18.7.2013
Slovak Technology Platform – Agro-Food, n.o. 6.2.2014
Združenie priemyselných výskumných a vývojových organizácií 4.12.2014
Investeers, a.s. 4.9.2015


ZAHRANIČNÉ DOHODY ZSVTS

Medzinárodná partnerská organizácia Rok podpisu dohody
Rakúsky zväz inžinierov architektov 22.11.1991
Zväz vedeckých a inžinierských organizácií Ruska 26.11.1991
Český zväz vedeckotechnických spoločností 16.9.1993
Maďarský zväz vedeckotechnicých spoločností 29.11.1993
Všečínska federácia vedy a techniky 10.10.1994
Švajčiarsky zväz inžinierov a architektov 12.12.1994
Poľský zväz vedeckotechnicých spoločností 16.7.1995
Federácia vedeckotechnických zväzov v Bulharsku 11.6.2002
Portugalský zväz inžinierov 24.7.2003
Pekingská asociácia pre vedu a techniku 24.11.2008