Skip to main content

Prezídium ZSVTS

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS
Ing. Božena Tušová viceprezidentka ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie
Ing. Pavol Radič
viceprezident ZSVTS pre rozvoj a investičnú činnosť

<<späť