Skip to main content

Rada ZSVTS

delegovaný zástupca v Rade ZSVTS z členskej organizácie ZSVTS
============================== ==========================
prof. Ing. Mikuláš Alexík, CSc. Slovenská spol. aplikovanej kybernetiky a informatiky
Ing. Jozef Boháčik Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce
Ing. Oľga Cajchanová
Spoločnosť pre uplatnenie žien vo vede a technike
Ing. Stanislav Darula
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Ing. Martina Džubáková
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Ing. Erich Eckhardt Slovenská spoločnosť pre nedeštruktívne testovanie
Ing. Dušan Ferianc Slovenská spol. geodetov a kartografov
Ing. Dušan Gerlachovský
Asociácia technických diagnostikov SR
doc. Ing. Ondrej Híreš, CSc. Slovenská strojárska spoločnosť
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy
RNDr. Ľubomír Horváth Slovenská poľnohospodárska VTS
RNDr. Ľubomír Hraško, PhD. Slovenská banícka spoločnosť
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie
Ing. Pavel Hucko, PhD. Slovenská vodohospodárska spoločnosť
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Slovenská akustická spoločnosť pri SAV
Ing. Vendelín Íro Slovenská spoločnosť údržby
Ing. Miroslav Jakabovič Slovenská nukleárna spoločnosť
Ing. Ján Kandráč, CSc. Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky
Ing. Milan Klubal Slovenská VTS pre dopravu
Ing. Jozef Kotleba Slovenská rastlinolekárska spoločnosť
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD. Slovenská lesnícka spoločnosť
doc.Ing. Milan Kováč, PhD. Slovenská potravinárska spoločnosť
Ing. Pavel Kyman Územné koordinačné centrum Banská Bystrica
Ing. Martin Magura, PhD. Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. Slovenská spektroskopická spoločnosť
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
Slovenský komitét pre vedecké riadenie
Ing. Ľubomír Mravec Slovenská stavebná VTS
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Ing. Pavol Radič Slovenská zváračská spoločnosť
RNDr. Miroslav Rusko, PhD. Slovenská spoločnosť pre životné prostredie
Ing. Eva Smrčková, PhD. Slovenská silikátová spoločnosť
doc. Ing. Andrea Sujová, PhD. Drevársky kongres
Ing. Ján Šedivý Slovenská cestná spoločnosť
Ing. Peter Ševčík
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
doc. Ing. Peter Šimurka, PhD. Slovenská sklárska spoločnosť
Ing. Tomáš Švantner Slovenská metrologická spoločnosť
prof. Ing. Marián Tolnay, PhD. Slovenská asociácia strojných inžinierov
Ing. Peter Tomlein, CSc. Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku
Ing. Ján Tuška
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
Ing. Božena Tušová Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie
doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
Slovenská magnetická spoločnosť
Ing. Vojtech Váry Slovenská kožiarska, odevná a textilná spoločnosť
Ing. Otto Verbich Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie
Ing. Andrej Vincze, PhD. Slovenská vákuová spoločnosť

<<späť