Skip to main content

Stanovy

STANOVY ZSVTS 2020

Rada ZSVTS ako najvyšší orgán ZSVTS schválila na svojom zasadnutí dňa 9.9.2020 nové znenie Stanov. Tieto boli odsúhlasené a schválené aj Ministerstvom vnútra SR.