Skip to main content

VTS News

Cieľom nášho časopisu je poskytovať  informácie o aktuálnom dianí v ZSVTS a jeho členských odborných organizáciách, propagovať výsledky vedy a techniky, špecifickým spôsobom predkladať prírodovedné, technické a spoločenské vedné poznatky a prezentovať publikačné a expertné aktivity členov ZSVTS.

Aktuálne číslo: