Skip to main content

Redakčná rada

Šéfredaktor: Jozef Krajčovič

Výkonný redaktor: Dušan Ferianc

Predseda Redakčnej rady: Božena Tušová

Členovia Redakčnej rady: Stanislav Darula, Lucia Krištofiaková, Branislav Lőbb, Štefan Lukáč, Pavol Radič, Ján Šedivý.