Skip to main content

Prezident ZSVTS zvolený do exekutívy FEANI

Za úspech slovenskej technickej diplomacie možno považovať zvolenie prof. Dušana Petráša, prezidenta Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS), za člena Výkonného výboru FEANI (Európska inžinierska federácia so sídlom v Bruseli). Udialo sa to na Valnom zhromaždení FEANI, ktoré sa konalo 6.10.217 vo Viedni.

FEANI ochraňuje a podporuje profesionálne záujmy inžinierov, zabezpečuje lepšiu spoluprácu medzi inžinierskymi zväzmi, zabezpečuje výmenu informácií a dokumentácie medzi členmi, organizuje medzinárodné stretnutia a udeľuje titul európskeho inžiniera  – „EUR ING“.

ZSVTS prostredníctvom svojej zložky – Slovenského národného komitétu FEANI je členom  FEANI a zastupuje Slovenskú republiku v tejto medzinárodnej mimovládnej organizácii, ktorá združuje vedecko-technické organizácie z viac ako 30 európskych krajín.