Skip to main content

Prijatie u prezidenta SR p. Andreja Kisku

Dňa 16.9.2015 prijal prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska v Prezidentskom paláci prezidenta ZSVTS prof. Dušana Petráša, PhD a riaditeľa ZSVTS Ing. Dušana Jamricha. Pri tejto príležitosti mu prezident ZSVTS odovzdal plaketu a diplom k 25. výročiu založenia ZSVTS.

Na krátkom stretnutí zástupcovia ZSVTS informovali prezidenta SR o aktivitách ZSVTS na poli propagácie vedy a techniky a vzdelávania inžinierov,  o  projekte EURING a o zámere zriadiť akreditačnú agentúru EUR ACE pre technické vysoké školy  a univerzity v SR.