Skip to main content

Seminár BA-PETRŽALKA možnosti rozvoja sieťovej štruktúry nosného systému koľajovej dopravy

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS Vás pozýva na prednášku Prof. Ing. Tibora  SCHLOSSERA , PhD.

BRATISLAVA PETRŽALKA možnosti rozvoja sieťovej štruktúry nosného systému koľajovej dopravy

Seminár sa koná v budove GR ŽSR – Bratislava, Klemensova 8, zasadačky číslo 3 a 4 dňa 13. decembra 2023 so začiatkom
o 15 hodine a 30 minúte.