Skip to main content

Stretnutie zástupcov ZSVTS a ČSVTS v Bratislave 26.-27.11.2013

Na pozvanie vedenia ZSVTS prišla do Bratislavy 4-členná delegácia Českého zväzu vedeckotechnických spoločností (ČSVTS) na tradičné stretnutie zástupcov vedenia oboch zväzov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 26.-27.11.2013.

Českú delegáciu tvorili:
prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., predseda
Ing. Květoslava Kořínková, CSc., vedecká tajomníčka
Ing. Ludmila Mutínská, predsedníčka Dozornej rady
Ing. Zora Vidovencová, vedúca referátu vonkajších vzťahov.

ZSVTS pripravil na prvý deň stretnutie spojené s oficiálnou večerou, ktoré pokračovalo  návštevou divadelného predstavenia „Pohania“ (nová budova SND). V stredu 27.11. pokračovalo stretnutie spoločným rokovaním zástupcov ČSVTS a ZSVTS v Dome ZSVTS na Koceľovej ulici v Bratislave. Na programe stretnutia boli otázky venované problematike inžinierskej karty – ENG CARD, ďalej pripravovanému projektu európskej profesnej karty, akreditáciám v rámci EUR ACE, problematike mládeže a jej orientácii k vede a technike, stratégii výskumu a inováciám RIS 3, ekonomike oboch zväzov, Plakete za rozvoj spolupráce – spoločnému slovensko-českému oceneniu. V závere vedúci predstavitelia oboch Zväzov jednoznačne podčiarkli nadštandardné vzťahy spolupráce i obojstranný osoh výmeny názorov a skúseností, ktoré vzišli zo vzájomného stretnutia.

[nggallery id=75]