Skip to main content

Tlačová beseda ZSVTS ku Dňu inžinierov a technikov Slovenska

Pri príležitosti štvrťstoročnice Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností bol vyhlásený 17. marec za pamätný Deň inžinierov a technikov Slovenska. ZSVTS si 17.3.2017 pripomenul 27. výročie svojho založenia. Dnes sa v Dome ZSVTS, v Bratislave na Koceľovej 15, uskutočnila tlačová beseda, ktorej cieľom bolo informovať o aktuálnych úlohách a aktivitách komunity slovenských inžinierov, technikov a ďalších odborníkov nielen na poli vedy a techniky ale aj v oblasti podpory vzdelávania i propagácie štúdia a mobility slovenských odborníkov vo svete. Na podujatí boli prezentované nasledovné témy: ZSVTS a jeho hlavné aktivity, Európsky inžinier – premeň slovenský titul na európsky titul, Akreditácie inžinierskych programov podľa EUR ACE štandardov, Konferencia “Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2017“, Vedec roka SR 2016. Tlačovej besedy sa za ZSVTS aktívne zúčastnili: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, prezident ZSVTS; Ing. Božena Tušová, viceprezidentka ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie; Ing. Dušan Ferianc, EUR ING, viceprezident ZSVTS pre investičné a rozvojové aktivity.