Skip to main content

Tlačová konferencia ZSVTS k 17. marcu – Dňu inžinierov a technikov Slovenska

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) pri príležitosti výročia vyhlásenia 17. marca za pamätný Deň inžinierov a technikov Slovenska pripravil tlačovú konferenciu, ktorej cieľom bolo pripomenúť si úlohy a aktivity slovenských inžinierov, technikov a ďalších odborníkov našom živote, tiež zdôrazniť aktuálne a výhľadové činnosti vedecko-technickej komunity na Slovensku. Na tomto podujatí boli vzhliadnuté nasledovné prezentácie:
• 25 rokov technickej diplomacie
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, prezident ZSVTS
• EUR ACE akreditácie inžinierskych študijných programov na Slovensku
Ing. Robert Brežný, PhD., riaditeľ ZSVTS

Cieľom prvého vystúpenia bol krátky pohľad na aktivity Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností počas uplynulých rokov, spolu s predstavením nových aktivít i účinkovaní ZSVTS vo významných projektoch domáceho i zahraničného dosahu.
Druhé vystúpenie priblížilo účastníkom aktivity ZSVTS pri etablovaní a vývoji nezávislej akreditačnej agentúry na posudzovanie inžinierskych študijných programov tak na Slovensku ako aj v zahraničí.

V rámci diskusie sa prítomní zástupcovia médií zaujímali o porovnávanie posudzovaných študijných programov v rámci akreditácie, tiež sa diskutovalo o kvalite štúdia, klesajúcom záujme o prírodovedné a technické smery štúdiá, potreby priemyslu z pohľadu ľudských zdrojov v technickej oblasti, ďalšej propagácii vedy, techniky a vzdelávania.