Skip to main content

Tlačová správa z FITS 2017

Dňa 27. apríla 2017 sa v Bratislave na Košickej ulici uskutočnil 11. ročník konferencie Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2017 – FITS 2017. Partnerom podujatia bola spoločnosť Solaris consult, s.r.o, moderátorom pán Stanislav Ščepán.
Nosná téma podujatia – Interdisciplinarita inžinierskych aplikácií – prilákala do kongresovej sály Doprastavu okolo 130 účastníkov, ktorí si vypočuli nasledujúce prezentácie:
1. Dopyt budúcich profesií po nových zručnostiach (Diana Demková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR),
2. EUR ACE akreditacie studijnych programov na technickych univerzitach (Dušan Petráš, ZSVTS),
3. Monitoring interakcie geologického prostredia a stavebných  konštrukcií na príkladoch z významných slovenských stavieb (Vladimír Gróf, ŽU v Žiline),
4. Modrá ekonomika a možnosti jej využitia na Slovensku (Ivan Klinec, Slovenská spoločnosť pre životné prostredie),
5. Dlhodobý geodetický monitoring stavebných objektov  a technologických zariadení ako nevyhnutná súčasť bezpečnosti jadrových elektrární na Slovensku (Štefan Lukáč, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov),
6. Novinky v oblasti informačných technológií (Mária Voznická, Klub EUR ING pri ZSVTS),
7. Inovativny nadzemny dopravny system spolocnosti Sky Way (František Solár, Solaris consult, s.r.o.).

V rámci slávnostnej časti programu konferencie boli odovzdané ocenenia členom ZSVTS za ich aktívnu a obetavú prácu na poli vedy a techniky: čestné uznanie ZSVTS, medaila ZSVTS, pamätná plaketa k 25. výročiu vzniku ZSVTS.