Skip to main content

Vedec roka SR 2019

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili tento rok 23. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2019.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 16. 6. 2020, pozvanie naň prijali minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Branislav Gröhling a štátny tajomník pán Ľudovít Paulis, vedúci Kancelárie prezidentky SR pán Štefan Rozkopál, štatutári podujatia – prof. Ján Kyselovič z CVTI SR, prof. Pavol Šajgalík zo SAV a prof. Dušan Petráš zo ZSVTS. Na oceňovaní sa zúčastnia aj ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií.

Ocenenia za rok 2019 sa budú udeľovať v piatich kategóriách:

Vedec roka
Mladý vedecký pracovník
Inovátor roka
Technológ roka
Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Hlavným partnerom podujatia je Tatravagónka, a.s., partnermi podujatia sú spoločnosti SPP a Datalan. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Nextech a Parlamentný Kuriér.

Hlavný partner:

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2019 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.