Skip to main content

Veľtrh INNOTRANS sa posúva na rok 2021

Dňa 21. apríla 2020 v Berlíne Senát zakázal do 24. októbra 2020 usporiadavanie veľkých podujatí, najmä veľtrhov s účasťou viac ako 5 000 osôb. V dôsledku toho nebude možné, aby Messe  Berlin usporiadala InnoTrans podľa pôvodného plánu (od 22. do 25. septembra 2020). Po porade so spoluzakladateľskými združeniami InnoTrans a poprednými hráčmi na trhu sa vedenie  Messe Berlin rozhodlo InnoTrans 2020 odložiť.

Z tohto dôvodu sa InnoTrans bude konať od 27. do 30. apríla 2021.

Ďalšie informácie o odklade InnoTrans nájdete online na adrese https://www.innotrans.de/en/AtAGlance/CurrentInformation