Skip to main content

Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla (19.9.2017, Bratislava)

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov organizuje  dňa 19.9.2017 v zasadačke Domu ZSVTS  na Koceľovej 15, Bratislava odborný seminár pod názvom “Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla”.

Bližšie informácie nájdete na www.sstp.sk

Pozvánka s program na stiahnutie