Skip to main content

Výsledky volieb do orgánov ZSVTS – 27.4.2018

Výročné – 100-té zasadnutie Rady ZSVTS dňa 27.4.2018, prinieslo jednak zhodnotenie predchádzajúceho funkčného obdobia orgánov Zväzu, zhodnotenie odborných aktivít členských subjektov Zväzu, i voľby do orgánov ZSVTS na obdobie 2018-2021.

Štatutárnymi zástupcami ZSVTS (členmi Prezídia ZSVTS) sa na nové funkčné obdobie stali:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING – prezident ZSVTS
Ing. Božena Tušová – viceprezidentka ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie
Ing. Pavol Radič, EUR ING – viceprezident ZSVTS pre investičné a rozvojové aktivity

Okrem členov Prezídia ZSVTS sa členmi Predsedníctva ZSVTS stali:
Ing. Dušan Ferianc, EUR ING,
doc. Ing. Ondrej Híreš, CSc,
Ing. Ľubomír Mravec,
doc.RNDr. Miroslav Rusko, PhD.

Štatutári ZSVTS: zľava pp. Radič, Tušová, Petráš