Skip to main content

Konferencie

 

ZSVTS každoročne pripravuje konferenciu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (spravidla november b.r.), ktorého gestorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. ZSVTS tiež plánuje pripraviť odborné podujatie typu konferencie venované širším aktuálnym otázkam.