Skip to main content

Prednášky

 

ZSVTS plánuje uskutočniť verejné populárno-vedecké prednášky pre zväzových a nezväzových členov. Prednášať budú experti ZSVTS na rôzne aktuálne témy spadajúce do odborného zamerania členských organizácií ZSVTS. Prednášky sa môžu dotýkať aj aktuálnych otázok v spoločnosti (nepolitických) a na ne si ZSVTS pozve príslušných odborníkov. Každoročne predpokladáme uskutočniť minimálne tri prednášky, a to v apríli, septembri a v decembri.