Skip to main content

Klubové stretnutia

 

ZSVTS v svojich priestoroch pripraví tzv.klubové stretnutia pre zástupcov rôznych členských organizácií s cieľom prezentácie nových poznatkov v danej oblasti a poskytnutia platformy na širšiu diskusiu k nim. ZSVTS plánuje pripraviť aj klubové fóra s interdisciplinárnymi námetmi, ktoré by  zaujali nielen členov ZSVTS, ale aj širšiu verejnosť.