Skip to main content

XIV. Európska konferencia o magnetických snímačoch a akčných členoch (EMSA 2024)

Slovenská magnetická spoločnosť si Vás dovoľuje pozvať na XIV. Európsku konferenciu o magnetických snímačoch a akčných členoch (EMSA 2024), ktorá sa bude konať 24.6.-27.4.2024 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Všetky informácie o predmetnej konfrencii nájdete na: https://indico.science.upjs.sk/event/198/overview