Skip to main content

Železnice v Trnavskom regióne (23.11.2017, Trnava)

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy a jej partneri si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu „Železnice v Trnavskom regióne – História – Súčasnosť – Budúcnosť“, ktorá sa uskutoční dňa 23.11.2017 v Trnave.

pozvánka na stiahnutie tu