Drevársky kongres

====================================================================

názov: Študentská vedecká odborná činnosť
typ: konferencia
termín: 6.5.2019
miesto: TU vo Zvolene
kontakt: cabalova@tuzvo.sk
popis: Cieľom 60.konferencie je prezentácia výsledkov vedeckej a odbornej činnosti študentov vysokých škôl so zameraním sa na oblasti v piatich tematických sekciách.

====================================================================

názov: EKONOMIKA, MANAŽMENT A TECHNOLÓGIE V PODNIKOCH 2019
typ: konferencia
termín: 9.-10.5.2019
miesto: TU Zvolen
kontakt: drabek@tuzvo.sk; hitka@tuzvo.sk;
joscak@tuzvo.sk
popis: Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je výmena poznatkov a výsledkov výskumu medzi partnerskými univerzitami a ekonomickou praxou.

====================================================================

názov: Týždeň teórie a praxe
typ: sympózium
termín: 14.-25.10.2019
miesto: TU Zvolen
kontakt: sujova@tuzvo.sk
popis: Medzinárodné podujatie poskytne priestor pre výmenu aktuálnych poznatkov vo vede, výskume a vzdelávaní, s praktickými skúsenosťami odborníkov z praxe. Študenti a pedagogickí pracovníci budú mať možnosť diskutovať s odborníkmi a s úspešnými predstaviteľmi praxe.

====================================================================

názov: Čítanie z didaktického, lingvistického a literárnovedného hľadiska
typ: konferencia
termín: 17.10.2019
miesto: TU vo Zvolene
kontakt: veverkova@tuzvo.sk
popis: Cieľom vedeckej konferencie je výmena poznatkov v oblasti didaktiky, lingvistiky čítania cudzojazyčnej literatúry.

====================================================================

názov: VÝSTAVA VÝBERU PRÁC ŠTUDENTOV, CENA PROFESORA JINDŘICHA HALABALU 2018
typ: 14. medzinárodná výstava študentských prác
termín: 4.11.-18.12.2019
miesto: SLDK – TU vo Zvolene
kontakt: badura@tuzvo.sk, iveta.melichercikova@tuzvo.sk
popis: Cieľom podujatia je výstava výberu prác študentov súťaže Cena prof. Jindřicha Halabalu 2018. Najlepšie projekty z oblasti nábytkového a interiérového dizajnu, ktoré vznikli v akademickom roku 2018/2019 v rámci štúdia (ateliérovej tvorby).

====================================================================

názov: Tvorivosť v dizajne IV
typ: konferencia
termín: 4.11. – 18.12.2019
miesto: TU vo Zvolene
kontakt: badura@tuzvo.sk, iveta.melichercikova@tuzvo.sk
popis: Štvrtý ročník konferencie je zameraný na kreatívne procesy v dizajnérskej tvorbe, teóriu a metodológiu dizajnu v kontexte aktuálnych otázok odboru dizajn.

====================================================================