Drevársky kongres

====================================================================

názov: VÝSTAVA VÝBERU PRÁC ŠTUDENTOV, CENA PROFESORA JINDŘICHA HALABALU 2019
typ: výstava
termín: 10.1.-30.4.2020
miesto: TU vo Zvolene
kontakt: badura@tuzvo.sk
popis: Cieľom podujatia je výstava výberu prác študentov v dizajne nábytku a interiéru.

====================================================================

názov: Študentská vedecká odborná činnosť
typ: konferencia
termín: 7.5.2020
miesto: TU vo Zvolene
kontakt: cabalova@tuzvo.sk
popis: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedeckej a odbornej činnosti študentov vysokých škôl so zameraním sa na oblasti v piatich tematických sekciách.

====================================================================

názov: Materiál – akustika – priestor 2020
typ: konferencia
termín: 9.-11.9.2020
miesto: TU Zvolen
kontakt: martin.culik@tuzvo.sk
popis: Cieľom konferencie je získanie nových poznatkov a skúseností z rôznych oblastí akustiky; materiálového inžinierstva so zameraním na vlastnosti dreva, výrobkov z dreva,  ako aj iných stavebných materiálov s akcentom na ich požiarno-technické, tepelné a akustické vlastnosti.

====================================================================

názov: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva
typ: konferencia
termín: 17.-19.9.2020
miesto: Šport Hotel, Donovaly
kontakt: adrian.banski@tuzvo.sk
popis: Cieľom XII. medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentácia výsledkov výskumu a výmena najnovších poznatkov z  výskumu v oblasti trieskového a beztrieskového obrábania dreva.

====================================================================

názov: Európsky deň jazykov
typ: seminár
termín: 29.9.2020
miesto: TU Zvolen
kontakt: marek.luptak@tuzvo.sk
popis: Cieľom podujatia je motivovať študentov učiť sa cudzie jazyky a propagácia jazykovej rôznorodosti a viacjazyčnosti.

====================================================================

názov: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VII
typ: konferencia
termín: 8.-9.10.2020
miesto: TU Zvolen
kontakt: marek.luptak@tuzvo.sk
popis: Vedecká konferencia o aplikovaných jazykoch so sekciou “Didaktika terciárneho jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným potenciálom v procese učenia sa druhého cudzieho jazyka po angličtine.”

====================================================================

názov: Nábytok a výrobky z dreva 2020
typ: seminár
termín: 18.10.2020
miesto: TU Zvolen
kontakt: jozef.gaborik@tuzvo.sk
popis: Medzinárodný vedecko – odborný seminár z oblasti výroby a konštrukcie nábytku, materiálov, lepidiel a povrchových úprav. Cieľom semináru je prepojenie vedy a výskumu s praxou a výrobnými podnikmi.

====================================================================

názov: Financovanie 2020, Lesy – drevo
typ: konferencia
termín: 19.11.2020
miesto: TU vo Zvolene
kontakt: hajduchova@tuzvo.sk
popis: 26. ročník konferencie bude zameraný na získavanie finančných zdrojov pre lesné podniky v podmienkach vplyvu klimatickej zmeny a peňažné toky medzi producentami a spracovateľmi drevnej suroviny.

====================================================================

názov: Týždeň teórie a praxe
typ: prednášky
termín: 19.-26.11.2020
miesto: TU Zvolen
kontakt: sujova@tuzvo.sk
popis: Týždeň teórie a praxe je priestorom pre výmenu aktuálnych poznatkov vo vede, výskume a vzdelávaní s praktickými skúsenosťami odborníkov z praxe. Študenti a pedagogickí pracovníci budú mať možnosť diskutovať s odborníkmi a s úspešnými predstaviteľmi praxe.

====================================================================