Slovenská sklárska spoločnosť

====================================================================

názov: Joint Meeting of DGG, Germany, ČSS, Czech Republic & SSS, Slovakia

typ: konferencia
termín: 28.–30.5.2018
miesto: Bayreuth, Nemecko
kontakt: psimurka@gmail.com
popis: Medzinárodné podujatie, organizované Nemeckou sklárskou spoločnosťou, Českou sklárskou spoločnosťou a Slovenskou sklárskou spoločnosťou, má za cieľ prezentovať nové poznatky v oblasti výskumu skla a poskytnúť platformu na výmenu skúseností z rôznych oblastí keramiky, vedy a techniky v skle.

====================================================================