Slovenská sklárska spoločnosť

====================================================================

názov: SOLID STATE CHEMISTRY 2020
typ: 14. medzinárodná konferencia
termín: 6.-10.9.2020
miesto: TnUAD v Trenčíne, Trenčín
kontakt: https://funglass.eu/ssc2020/
popis: Medzinárodná konferencia, na ktorej sa budú prezentovať nové koncepty, prístupy, základné chápanie ako aj aspekty použitia anorganických materiálov.

====================================================================

názov: ČESKÁ A SLOVENSKÁ KONFERENCIA O SKLE 2020
typ: konferencia
termín: 12.-13.11.2020
miesto: Hotel Duo, Praha
kontakt: marek.liska@tnuni.sk
popis: Medzinárodná konferencia venovaná prezentácii nových výsledkov vedy a výskumu z oblasti skla.

====================================================================

názov: Odborná exkurzia vo výrobnom sklárskom závode

typ: exkurzia
termín: bude určený
miesto: Vetropack Nemšová, s.r.o. alebo Rona, a.s. Lednické Rovne
kontakt: vrabel@rona.sk
popis: Exkurzia pre členov SSS a ZvSP SR s cieľom oboznámiť ich s technológiou výroby skla.

====================================================================

názov: Abiturientska cena JTF-P
typ: ocenenie
termín: jún 2020
miesto: SŠ Púchov
kontakt: skultety@zvsp.sk
popis: Udelenie ceny najlepšiemu študentovi strednej sklárskej školy.

====================================================================

názov: Najlepšia diplomová práca
typ: ocenenie
termín a miesto: jún 2020, FPT TnUAD v Trenčíne, Púchov
kontakt: vrabel@rona.sk
popis: Vyhodnotenie najlepšej diplomovej práce so sklárskou problematikou.

====================================================================