Slovenská sklárska spoločnosť

====================================================================

názov: Preparation of Ceramic Materials
typ: konferencia
termín: 25.-27.6.2019
miesto: Jahodná
kontakt: psimurka@gmail.com
popis: Podujatie venované najnovším poznatkom vedy, výskumu a technológii v oblasti keramických materiálov a skla.

====================================================================

názov: INTERNATIONAL CONGRESS ON GLASS
typ: prednáška člena SSS na kongrese
termín: 9.-14.6.2019
miesto: Boston, USA
kontakt: psimurka@gmail.com

====================================================================

názov: Najlepšia diplomová práca
typ: súťaž
termín: jún 2019
kontakt: vrabel@rona.sk
popis: Vyhodnotenie najlepšej diplomovej práce so sklárskou problematikou.

====================================================================