Slovenská potravinárska spoločnosť

Predseda doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Adresa: FBP SPU, Trieda A.Hlinku 2, 949 76  Nitra
Mobil: +421 902 314 333
e-mail: vladimir.vietoris@uniag.sk

 

Tajomník Ing. Patrícia Martišová
Adresa spoločnosti: SPU Nitra, TAH 2, 949 76  Nitra
Mobil: +421 904 053 583
e-mail: p.martisova@gmail.com