Slovenská potravinárska vedeckotechnická spoločnosť

Predseda doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Adresa spoločnosti: Koceľova 15, Bratislava 815 94
Korešpondenčná adresa: FBP SPU Nitra, Tr. A.Hlinku 2, 949 76 Nitra
Mobil: +421 37 641 4793
e-mail: vladimir.vietoris@uniag.sk

 

Tajomník Ing. Patrícia Martišová
Adresa spoločnosti: Koceľova 15, Bratislava 815 94
Korešpondenčná adresa: SPU Nitra, Tr. A.Hlinku 2, 949 76  Nitra
Mobil: +421 37 641 6408
e-mail: p.martisova@gmail.com