Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Prezident Ing. Milan Šesták
Adresa: Nám. Ľ.Štúra 1, 010 01  Žilina
Mobil: +421 903 440 264
e-mail: milan.sestak@ssk.sk
www: www.ssk.sk

 

Tajomník Mgr. Monika Jurkovičová, MBA
Adresa spoločnosti: Šoltésovej 14, 811 08  Bratislava
Mobil: +421 905 223 744
e-mail: ssk@ssk.sk