Skip to main content

Slovenská sklárska spoločnosť

Predseda doc. Ing. Peter Šimurka, PhD.
Adresa: Nábrežná 5, 911 01  Trenčín
Mobil: +421 903 221 678
e-mail: psimurka@gmail.com
www: www.slovenskasklarskaspolocnost.sk

 

Tajomník Ing. Štefan Škultéty, PhD.
Adresa: Bratislavská 9, 911 05  Trenčín
Mobil: +421 903 720 675
e-mail: skultety@zvsp.sk