Slovenská vodohospodárska spoločnosť (SVHS)

Predseda Ing. Pavel HUCKO, CSc.
Adresa spoločnosti: Koceľova 15, 815 94 Bratislava
mobil: +421 905 965 515
e-mail: hucko@vuvh.sk