Skip to main content

Slovenská asociácia strojných inžinierov

SKRATKA: SASI

Prezidentdoc. Ing. Miloš Matúš, PhD.
Adresa:SjF STU Bratislava, Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava
Mobil:+421 902 256 462
e-mail:milos.matus@stuba.sk
TajomníčkaIng. Lucia Ploskuňaková
Adresa:SjF STU Bratislava, Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava
Mobil: +421 917 822 007
e-mail:lucia.ploskunakova@stuba.sk