Skip to main content

100. založenia ČSR – spoločné podujatie ZSVTS a ČSVTS v Olomouci

Pri príležitosti 100. výročia založenia ČSR sa dňa 20.10.2018 uskutočnilo spoločné podujatie ZSVTS a ČSVTS v Pevnosti poznania v Olomouci.