Skip to main content

AC ZSVTS podpísalo dohodu o vzájomnom uznávaní EUR ACE programov

Prof. Dušan Petráš, prezident ZSVTS, ako predseda Akreditačného centra ZSVTS (AC ZSVTS), podpísal v mene tejto slovenskej akreditačnej  agentúry s európskou pôsobnosťou, dohodu o vzájomnom uznávaní technických inžinierskych programov so značkou EUR-ACE ®. AC ZSVTS sa tak pripojilo k ďalším 13 európskym akreditačným agentúram, ktoré signovali predmetnú dohodu. Slávnostné podpísanie sa konalo počas návštevy pána Bernarda Remauda, prezidenta  ENAEE, na Slovensku v novembri 2018.

Na obr. zľava pp. Remaud, Petráš.