Skip to main content

TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA – TOP 2023
27. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

„Obehové hospodárstvo – silný nástroj udržateľnosti priemyslu”.

15. – 16. NOVEMBER 2023
GRAND HOTEL STARÝ SMOKOVEC, SLOVENSKO

SEKRETARIÁT KONFERENCIE
Ing. Štefan Fejedelem
marketing and event manažér

elfa, s.r.o.,
Park Komenského 7,
040 01 Košice, Slovensko

Tel: 00 421 55 62 538 39
E-mail: top2023@elfa.sk
Web: www.top2023.elfa.sk

REGISTRÁCIA