Skip to main content

CEE AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN 2017 (14.-15.11.2017, Žilina)

Medzinárodné fórum dodávateľov automobilového priemyslu

ZSVTS je partnerom širšieho podujatia pod názvom CEE AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN 2017. Ide o prvý ročník medzinárodnej konferencie, výstavy a biznis stretnutí, ktorý sa uskutoční v Žiline dňoch 14. – 15. novembra 2017. Je určený  dodávateľom a subdodávateľom najdôležitejšieho priemyselného odvetvia na Slovensku.

Jedinečnosť podujatia zaručuje unikátne spojenie viacerých obchodných komôr a organizácií, ktoré ho pripravujú nielen pre svojich členov, ale aj pre všetky spoločnosti zaujímajúce sa o rozvoj obchodných vzťahov v stále rastúcom automotive sektore . „Našou ambíciou bolo spojiť viaceré podujatia, ktoré boli už v minulosti úspešné a sú stále žiadané, do jedného veľkého. Medzinárodné fórum sme pôvodne cielili na krajiny V4 a Rakúsko, našich najbližších susedov. Avšak už teraz je jasné, že účasť firiem bude veľmi široká a predpokladáme zastúpenie 15 krajín,“ vyjadril sa Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR, ktorý je jedným z organizátorov.

Usporiadatelia očakávajú viac ako 300 účastníkov podujatia, na ktorých čaká v Žiline veľmi zaujímavý program. Prvý deň bude venovaný konferencii. Tri bloky prednášok prinesú najnovšie informácie o vývoji odberateľsko – dodávateľských vzťahov v automobilovom priemysle a trendov v oblasti kvality, logistiky a požiadaviek na dodávateľov. Počas prestávok a spoločenského večera bude vytvorený priestor na neformálne stretnutia a networking. CEE Automotive Supply Chain 2017 (CASC) má k dispozícii osvedčený systém, ktorý dokáže naplánovať rokovania spoločností podľa ich záujmov a preferencií. Každý účastník si tak môže vybrať, koho pozve na stretnutie, alebo koho pozvanie príjme a efektívne tak využiť príležitosti nadviazať spoluprácu s novými obchodnými partnermi. CASC 2017 je určený spoločnostiam, ktoré sú súčasťou alebo majú záujem sa zapojiť do dodávateľského reťazca automobilovej výroby, alebo sa angažujú v oblastiach úzko súvisiacich s prevádzkou dodávateľských firiem. Práve na prepojenie dodávateľov a rozvoj spolupráce budú zamerané dohodnuté biznis rokovania na druhý deň podujatia.

Základné informácie o CEE Automotive Supply Chain 2017
Dátum konania: 14. – 15. 11. 2017
Miesto konania: Žilina, hotel Holiday Inn****
Prihlasovanie účastníkov do 7. 11. 2017 na www.casc.sk

Organizátori:

  • Britská obchodná komora na Slovensku,
  • Francúzsko-slovenská obchodná a priemyselná komora,
  • Kórejská agentúra na podporu obchodu a investícií,
  • Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu,
  • Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora,
  • Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

 

Toto podujatie sa bude konať 14. – 15. novembra v Žiline, v hoteli Holiday Inn**** a počas  dvoch dní svojho trvania ponúkne účastníkom konferenciu, výstavu, B2B rokovania a networking. Keďže medzinárodné fórum bude zamerané na všetky spoločnosti zaujímajúce sa o rozvoj obchodných vzťahov v stále rastúcom automotive sektore a predpokladáme účasť z celej Európy,  ponúkame toto podujatie aj vašim členom.
Môžu si uplatniť  10% zľavu z ceny vstupenky formou dohodnutého promokódu, ktorý zadajú  pri registrácii na:
www.casc.sk. Využite tiež možnosť „early-bird“ registrácie do 24. 10. 2017 za výhodnejších podmienok.