Skip to main content

Odovzdávanie prvých certifikátov EUR-ACE na Slovensku

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) je členom medzinárodnej mimovládnej organizácie ENAEE (Združenie európskych akreditačných agentúr). Jeho organizačná zložka – Akreditačné centrum ZSVTS – sa v lete 2017 stala v poradí 14-ou akreditačnou agentúrou v Európe, ktorá môže vydávať certifikáty so značkou EUR-ACE technickým študijným programom nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Hlavnou podmienkou pre získanie certifikátu bolo vykonanie pilotných akreditácií, ktoré sa úspešne realizovalo na nasledovných vysokoškolských inštitúciách:
• STU Bratislava: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
• STU Bratislava: Stavebná fakulta,
• TU Košice: Stavebná fakulta,
• TU Košice: Strojnícka fakulta.

Slávnostné odovzdanie prvých certifikátov so značkou kvality EUR-ACE študijným programom v Slovenskej republike sa uskutočnilo v Dome ZSVTS na Koceľovej ulici č. 15 v Bratislave 7. septembra 2017. Priložené fotografie dokumentujú prevzatie certifikátov z rúk prof. Dušana Petráša, prezidenta ZSVTS zástupcami jednotlivých fakúlt slovenských technických univerzít.

Detailné informácie o problematike EUR ACE sú prístupné na webových stránkach:
www.zsvts.sk
www.eurace.sk
www.enaee.com

Informácia bola odvysielaná aj v TA3:
http://www.ta3.com/clanok/1112358/univerzitne-odbory-ziskali-akreditaciu-studenti-budu-mat-vyhodu.html