Skip to main content

Akreditácie

Proces akreditácie EUR-ACE®

Proces akreditácie študijného programu prebieha  v zmysle Metodiky akreditácie a v súlade s internými smernicami Akreditačného centra ZSVTS.  Zjednodušene, celý proces  prebieha v nasledovných krokoch:
1.  Žiadosť o akreditáciu: formulár F 07-01
2.  Samohodnotenie žiadateľa: formuláre F 07-02
3.  Externý audit žiadateľa
4.  Rozhodnutie o udelení/udelení s výhradou/neudelení značky EUR-ACE®
5.  Vydanie certifikátu oprávňujúceho používať  značku EUR-ACE®

Proces akreditácie

Accreditation process

Schéma procesu: