Skip to main content

Externý audit u žiadateľa

Externý audit vykonáva Akreditačný tím AC ZSVTS u žiadateľa. Externému auditu predchádza uzatvorenie Zmluvy o akreditácii a prijatie akreditačného plánu, kde sú špecifikované termíny, obsah stretnutí, zodpovedné osoby  a postupy.

Výsledkom externého auditu je Záverečná správa Akreditačného tímu a návrh na udelenie/udelenie s výhradou/neudelenie značky EUR-ACE®

Záverečná správa

Final audit report