Skip to main content

FITS 2016

Pozývame Vás na celozväzové podujatie „Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2016 (FITS ´16)“. Konferencia sa uskutoční 28. apríla 2016 v hoteli Centrum*** v Košiciach a jej základnou témou pre tento rok je Znalostná ekonomika – prepojenie vedy, výskumu a praxe. Súčasťou podujatia bude moderované diskusné fórum za účasti zástupcov štátnej, univerzitnej a akademickej sféry.

V rámci konferencie sa uskutoční aj tradičné odovzdávanie ocenení Zväzu svojim členom.

Uzávierka prihlášok je 21. apríla 2016. Účasť na podujatí je možná len na základe zaslanej záväznej prihlášky a po úhrade registračného poplatku, resp. aj úhrade ubytovania.

Pozvánka na FITS 2016

Prihláška na FITS 2016