Skip to main content

FITS 2017 (27.4.2017, Bratislava)

Pozývame Vás na celozväzové podujatie „Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2017 (FITS ´17)“. Konferencia sa uskutoční 27. apríla 2017 v kongresovej sále Doprastavu na Košickej ulici v Bratislave. Základnou témou pre tento rok je Interdisciplinarita inžinierskych aplikácií.
V rámci konferencie sa uskutoční slávnostné odovzdávanie ocenení Zväzu.

Uzávierka prihlášok je 21. apríla 2017. Účasť na podujatí je možná len na základe zaslanej záväznej prihlášky a po úhrade registračného poplatku.

Pozvánka na FITS 2017

Prihláška na FITS 2017