Skip to main content

Doprava v Košickom regióne do roku 2020 (7.-8.9.2017, Košice)

Pozývame Vás na 3. medzinárodnú odbornú konferenciu „Doprava v Košickom regióne do roku 2020″, ktorá sa bude konať v septembri 2017 v Košiciach.
Cieľom pripravovanej konferencie je podporiť rozvoj dopravy, dopravnej infraštruktúry a projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 -2020 v oblastiach cestná doprava, železničná doprava, verejná osobná doprava a cyklistická doprava. Počas konferencie chceme predstaviť moderné trendy v oblasti
tarifno-informačného zabezpečenia verejnej dopravy, použitých technológii pri riadení doprava, zdieľania bicyklov a osobných automobilov, predstaviť využiteľnosť dát v dopravnom plánovaní, budovanie inteligentného ekosystému služieb a podporiť zámery „Smart cities“ , „Last mile“ a Via Carpatia.

Konferencia je určená pracovníkom štátnej správy a samosprávy, vedeckým a odborným pracovníkom univerzít, vysokých škôl, výskumných ústavov a projekčným firmám.

1.cirkulár pozvánky