Skip to main content

HYDROCHÉMIA 2018 (23.-24.5.2018, Bratislava)

Slovenská vodohospodárska spoločnosť spolu s partnermi si Vás dovoľujú pozvať na XLIII. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou „Nové analytické metódy v chémii vody“ H Y D R O C H É M I A  2018, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.-24.5.2018 v Bratislave.

Konferencia bola zrušená z dôvodu malého počtu prihlásených prednášok.