Skip to main content

Vnútorná klíma budov 2017 (5.-6.12.2017, Nový Smokovec)

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v spolupráci s partnermi organizuje v dňoch 5.-6.12.2017 medzinárodnú konferenciu „Vnútorná klíma budov 2017“ na tému Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie. Konferencia sa koná v hoteli Atrium v Novom Smokovci.

pozvánka

prihláška