Skip to main content

Klubový deň ZSVTS

Dovoľujeme si Vás pozvať na Klubový deň ZSVTS, ktorý sa bude konať 20. októbra 2022 o 13:30hod v sídle ZSVTS v Bratislave, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.

Venovaný bude Progresívnym metódam výstavby stožiarov prenosových ciest, šetrné k životnému prostrediu.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo na sekretariáte ZSVTS na telefónnom čísle: +421 2 5020 7649 alebo na E-mail: zsvts@zsvts.sk