Skip to main content

Klubový deň ZSVTS-vyhodnotenie

Dovoľujeme si Vás pozvať na Klubový deň ZSVTS, ktorý sa bude konať 20. októbra 2022 o 13:30hod v sídle ZSVTS v Bratislave, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.

Venovaný bude Progresívnym metódam výstavby stožiarov prenosových ciest, šetrné k životnému prostrediu.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo na sekretariáte ZSVTS na telefónnom čísle: +421 2 5020 7649 alebo na E-mail: zsvts@zsvts.sk

Klubový deň ZSVTS venovaný výstavbe stožiarov prenosových ciest

V októbri sa v Dome ZSVTS uskutočnil ďalší, v poradí 8. Klubový deň. Bol venovaný zaujímavej problematike – Progresívnym metódam výstavby stožiarov prenosových ciest, šetrných
k životnému prostrediu. S touto prezentáciou vystúpil Ing. Marián Bartoš (na obr. štvrtý zľava) zo spoločnosti SEPS. Jeho perfektne pripravenú a pútavo podanú prezentáciu si malo možnosť vzhliadnuť viacero odborníkov zo ZSVTS i študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej sídliacej na Zochovej ulici v Bratislave.