Skip to main content

Klubový deň ZSVTS – vyhodnotenie

Klubový deň ZSVTS  tentoraz o kamerových systémoch

V druhej polovici novembra 2022 sa  sa  v Dome ZSVTS uskutočnil 9. Klubový deň. Podujatie otvoril Ing. Pavol Radič, PhD., EUR ING, viceprezident ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie. Privítal pána Radoslava Palugu zo spoločnosti  DELTECH, a.s., Liptovský Mikuláš, ktorý  vystúpil so svojou prezentáciou. Mala názov:

„KAMEROVÉ SYSTÉMY. Čo dokážu v rámci vzdialeného dohľadu, merania teploty strojov, railové kamery a časozber“.

Zaujímavú prednášku i podnetnú diskusiu vzhliadlo okolo 20 účastníkov.

Spoločnosť DELTECH tvorí tím špecialistov, ktorí už tri desaťročia vytvárajú čoraz modernejší a bezpečnejší svet. Ako dodávateľ pre investičné celky vytvárajú optimálne technické riešenia v oblasti realizácie malých, stredných i veľkých stavieb. Podieľajú  sa aj na tých najväčších stavebných riešeniach (Slovnaft, SPS, diaľnice vrátane tunelov…). Poskytujú záručný a pozáručný servis s krátkou dobou nástupu na území celého Slovenska. Spoločnosť disponuje všetkými potrebnými certifikátmi a oprávneniami pre predaj, projektovanie, realizáciu, ako aj záručný a pozáručný servis. Harmónia medzi skúsenými obchodníkmi, projektovými manažérmi, technikmi, servisnými zamestnancami a ostatnými administratívnymi pracovníkmi je predpokladom pre úspešné zvládnutie náročných projektov vyžadujúcich tú najvyššiu kvalitu. Pán Paluga je systémovým integrátorom spoločnosti Deltech. Viac informácií poskytne webová stránka  https://www.deltech.sk/

pán Radoslav Paluga zo spoločnosti  DELTECH, a.s., Liptovský Mikuláš

pán Radoslav Paluga pri svojej prezentácii

Dovoľujeme si Vás pozvať na Klubový deň ZSVTS, ktorý sa bude konať 24. novembra 2022 o 13:00hod v sídle ZSVTS v Bratislave, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.

Venovaný bude Kamerovým systémom (čo dokážu v rámci vzdialeného dohľadu, merania teploty strojov, railové kamery a časozber)

Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo na sekretariáte ZSVTS na telefónnom čísle: +421 2 5020 7649 alebo na E-mail: zsvts@zsvts.sk do 23.11.2022.