Skip to main content

KONFERENCIA ELEKTROMOBILITA NA SLOVENSKU – MOBILITA BEZ EMISIÍ – zhodnotenie+prednášky

Dňa 7. novembra 2022 sa v Aule Slovenskej akadémie vied v Bratislave na Patrónke uskutočnil 1. ročník Konferencie o vede a technike na Slovensku 2022 (KVTS 2022).
Podujatie zorganizoval Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV). Ústredná téma podujatia: Elektromobilita na Slovensku – mobilita bez emisií.

Konferencia KVTS 2022 mala za cieľ poskytnúť priestor na oboznámenie sa s novými informáciami ako aj vedeckými poznatkami z oblasti elektrickej mobility. Zároveň poskytla diskusný priestor pre zástupcov vedy, výskumu, vzdelávania a praxe.

V rámci odbornej časti podujatia boli prezentované nasledovné príspevky.

Podpora elektromobility zo strany MH SR
JUDr. Vladimír RIŠKA; Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Rozvoj elektromobility: hrozby a príležitosti pre automobilovú veľmoc Slovensko
Mgr. Patrik KRIŽANSKÝ, MBA; Slovenská asociácia pre elektromobilitu
Elektromobilita – reálne čísla verzus mýty
Ing. Ján ZUŠTIAK; AgeVolt Slovakia, s.r.o.
Využitie mechatroniky v elektromobilite
Ing. Kristián ONDREJIČKA; FEI STU v Bratislave
Národné batériové Centrum zahŕňa aktivity v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku
Ing. Karol FRÖHLICH, DrSc.; CEMEA SAV
Nákladná doprava – ekológia vs ekonómia
Ing. Otto MAŠEK; Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Aký by mal byť environmentálne prijateľný elektromobil?
Dr. Ing. František SIMANČÍK; Slovenská akadémia vied

Súčasťou konferencie bola moderovaná diskusia k témam súvisiaci s elektromobilitou. V nej okrem prednášateľov vystúpil aj pán Oto Pisoň zo spoločnosti InoBat Auto (prezentácia).

ZBORNÍK ABSTRAKTOV A PRÍSPEVKOV Z KONFERENCIE

V rámci slávnostnej časti programu konferencie boli odovzdané ocenenia Propagátor vedy a techniky týmto trom osobnostiam: Ing. Vendelín Iro (Slovenská spoločnosť údržby), Ing. Marián Naniáš (Slovenská nukleárna spoločnosť), Ing. Pavol Radič, PhD., EUR ING (Slovenská zváračská spoločnosť).

ZSVTS a SAV si Vás dovoľujú pozvať na národnú konferenciu o vede a technike na Slovensku pod názvom:

ELEKTROMOBILITA NA SLOVENSKU – MOBILITA BEZ EMISIÍ

Podujatie sa koná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022.

Konferencia sa uskutoční 7. novembra od 9:00hod. v Aule SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

Bližšie informácie sú uvedené v Pozvánke.

Vašu účasť nám, prosím, potvrďte zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky na Sekretariát ZSVTS e-mailom najneskôr do 3.11.2022.


Záväzná prihláška